turmalinen22
046c7d0324965284bf3c26e9f077a8a411
c7bc182c490287e457247051643b953911
intro11
sfd1a89904e6b2948a1be6fd75132496f25_1024x11
sfd6ef200128f834993a007b4f05cea9fe5_1024x1

2021 - Kallelse till årsstämma genom poströstning

Kallelse till poströstning - Klicka Här

Årsredovisning för 2020

Årsredovisning 2020

Protokoll från årsstämman 13 Maj 2020
Läs Här

Å
rsredovisning från 2019
Ladda ner Här

Ny E-Post Adress till Styrelsen Turmalinen2:
info.turmalinen2@gmail.com
Hit ska ni i första hand vända er angående ärenden som gäller bostadsrättsföreningen.
Se även nedan för direktkontakt med vår förvaltare SBC när det gäller felanmälan etc.

Ny E-Postadress till Styrelsen !

Turmalinen2 byter förvaltare 1 Januari 2020

Från och med 1 Januari 2020 har vi ny förvaltare, SBC.

Vad innebär förändringen när månadsavgiften ska betalas?
I December månad kommer du få dina första avier från SBC avseende det första kvartalet 2020.
Du kan välja att få fakturan på olika sätt
- Kivra (digital brevlåda)
- E-faktura
- Pappersavi

Du kan betala din avgift/hyra via manuell betalning eller autogiro. Observera att det i och med ny förvaltning är ett nytt bankgiro som avgiften/hyran ska betalas till. Avgift/hyra betalas som tidigare i förskott.
Ange alltid OCR-nummer vid manuell betalning.

Om du önskar anmäla dig till autogiro eller e-faktura, så gör du detta lätt via din internetbank.
- för anmälan av autogiro är söknamnet föreningens namn, dvs Turmalinen 2.
Ansöker du via din internetbank och 11-siffrigt objektsnummer efterfrågas är det samma som kontraktsnumret på din avi.
- för anmälan till e-faktura är söknamnet SBC.

Om du inte har internetbank kan du anmäla dig till autogiro via blankett som får från SBC kundtjänst.
Både e-faktura och autogiro kommer att träda i kraft tidigast från dragningen från april månad 2020.

Frågor angående överlåtelser, pantsättningar, avgifter och hyror?
Kontakta kundtjänst 0771-722 722
Måndag-fredag kl. 07:00-21:00
kundtjanst@sbc.se

Felanmälan
Vid fel registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta kundtjänst på 0771-722 722, vardagar kl. 07:00-21:00

OBS! vid arbeten i bostadsrättslägenhet debiteras normalt den boende för åtgärden.

Jourtjänst
Dygnet
Akutsituationer efter kl. 16:00 samt helger 08-18 70  00
Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara elfel, vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag. Jourtaxa tillkommer. 
Vid brand ring 112. 

Kundtjänst SBC
0771-722 722
Vardagar kl. 07:00-21:00
kundtjanst@sbc.se
Stockholm el och vatten pågående arbete

Just nu har Stockholm el och vatten ett pågående arbete med vattenledningar i närområdet.
Ledningarna som kapas under arbetet kan ha rostbildningar och detta kan synas i vattnet i våra kranar.
Om ni märker av missfärgat vatten, spola varmvatten en längre stund så ska vattnet bli klart igen.

Trevlig sommar!

Hälsningar
Styrelsen

Årsstämma

Årstämma avseende verksamhetsåret 2018 kommer att hållas den 22 maj 2019, klockan 19.00 i Parkleken Kristallen i Kristallparken.

Kallelse och Årsredovisning för verksamhetsår 2018 finner du här

Slutgiltlig Årsredovisning, signerad av styrelse och revisor finner du här

Välkommen!
/Styrelsen

Gatukritor

Våren är här och äntligen syns barnen ute på gården igen.
Gatukritorna som barnen ritar med gör gården färggrann och fin.
Några målningar har hamnat på husväggar och parkbänkarna, vi önskar att de endast ritas på marken.
Det är väldigt svårt att få bord kritfärgen från andra ytor.

Tack på förhand!


Information

Grillplats
Vi kommer att ta ned de piskställningar som står bakom sopptunnorna utanför port 125 på gården för att sätta upp en murad grillplats för boende att använda. 
Detta arbete kommer troligtvis ske under v. 15-16.

Årstämma
Den 22 maj kl. 19:00 är det dags för årets stämma.
Vi ses i Kristallparken och hoppas så många som möjligt kan komma.

Gårdstädning 6/4 kl. 10

Den 6/4 kl. 10 är det dags för gårdstädning igen. Vi avslutar förmiddagen med lite grillning.
Vi ses!

God Jul & Gott nytt år!

Styrelsen vill passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år!
I tider när många är bortresta får vi gärna hjälpas åt att hålla lite extra koll i vårt närområde så att inte tjuven är framme, och också komma ihåg att släcka levande ljus :)

Gård städningen 16/6 inställd

Då sommaren hann före våren i år är den planerade gård städningen den 16/6 inställd.
Vi önskar er en härlig sommar och nya tag till höstens gård städningen.

/Styrelsen

Efter Årsstämma avseende verksamhetsår 2017

Stämmoprotokoll finner du här

Inför Årsstämma avseende verksamhetsår 2017

Årstämma avseende verksamhetsåret 2017 kommer att hållas den 24e maj 2018, klockan 19.00 i Parkleken Kristallen i Kristallparken.

Kallelse till stämman finner du här.

Valberedningens förslag finner du här.

Årsredovisning för verksamhetsår 2017 finner du här.

Välkommen!
/Styrelsen

Farthinder

Under vecka 18 kommer ett antal farthinder att monteras upp vid respektive av de två infarterna som finns till föreningens innergård. Detta då det under vår/sommar/höst leker mycket barn på gården och för att minska risken för kollison mellan barn och bilar som rör sig på innergården kommer farthinder monteas på de mest utsatta platserna på innegården.

Extrastämma och nya stadgar

Den 9 oktober 2017 hölls en extrastämma för att fastställa antagande av de nya stadgarna, som beslutades om vid ordinarie årstämma den 15 maj 2017. Extrastämman beslutade att anta de nya stadgarna.

Se protokoll från extrastämma här

Höstens städdag, 21 oktober 2017

På lördag den 2017-10-21 samlas vi på gården klockan 10:00 för att gemansamt ta tag i att snygga till våra gemansamma utrymmen och utemiljö.
Hoppas att så många som möjligt kommer och hjälper till
Förening bjuder på lättare förtäring
Välkomna

// Styrelsen

Uppdaterad information, Extra årsstäma 9 oktober 2017

Såsom tidigare kommunicerat vår föreningens hemsida har det framkommit att styrelsen har fått felaktig information från föreningens ekonomiska förvaltare. Det är inte tillåtet att ha en extrastämma direkt inpå den ordinarie stämman, därav är den extrastämma som hölls den 15e maj 2017 ogiltig. Det innebär att det måste hållas en ny stämma för att anta de nya stadgarna. Enligt rådande regler måste de nya stadgarna beslutas om senast juni 2018.

Styrelsen har därav valt att besluta att det kommer att hållas en ny extrastämma enligt korrekt reglemente den 9 oktober 2017. Kallelse till extrastämma kommer att delas ut inom kort. Extrastämman kommer endast behandla antagande av nya stadgar och inga övriga punkter finns på dagordningen.

Ny viktig information om stadgeändring

I samband med att nya stadgarna skulle registreras på bolagsverket har det framkommit att styrelsen har fått felaktig information från föreningens ekonomiska förvaltare. Det är inte tillåtet att ha en extrastämma direkt inpå den ordinarie stämman, därav är den extrastämma som hölls den 15e maj 2017 ogiltig. Det innebär att det måste hållas en ny stämma för att anta de nya stadgarna. Enligt rådande regler måste de nya stadgarna beslutas om senast juni 2018.

Två alternativ finns tillgängliga.
1. Det hålls en ny extrastämma enligt korrekt reglemente till hösten 2017. Extrastämman kommer då att utlysas 4 veckor innan stämmodatum.
2. Vi avvaktar tills ordinarie årsstämma i maj 2018 och har då med stadgeändring som en post att besluta om på dagordningen.

Styrelsen kommer att diskutera och besluta om vilket alernativ som är att föredra och kommer därefter informera medlemmarna.

Efter ordinarie årsstämman samt extrastämman

Här finner du protokoll från ordinarie stämman.

Ordinarie stämman beslutade att anta de nya stadgarna att fastställas vid extrastämma.

Förslag på de nya stadgarna finns som bilaga i protokollet.

Inför ordinarie årsstämma den 2017-05-15 klockan 19:00

Här kommer dokumentation gällande verksamhetåret 2016 att finnas för läsning.

Till och börja med kan man via denna länk läsa årsredovisningen för VÅ2016.

Vårens städdag

På lördag den 2017-04-08 samlas vi på gården klockan 11:00 för att gemansamt ta tag i att snygga till våra gemansamma utrymmen och utemiljö.

Hoppas att så mång asom möjligt kommer och hjälper till

Förening bjuder på lättare förtäring

Välkomna

// Styrelsen

Tänk på dina grannar

På förekommen anledning är det återigen på sin plats att be alla i föreningen om att tänka på de grannar som kan bli störda av olika anledningar.

Vänligen visa hänsyn till dina grannar

//Styrelsen

Motioner inför årstämman

Motioner till årsstämman i Brf Turmalinen2 som är planerad till den 2017-05-15 klockan 19:00 i Parkleken Kristallen.

Till årsstämman kan varje medlem själv skriva en motion för stämman att ta ställning till.


Vad är skillnaden på förslag och motion? Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen. Till årsstämman kan du däremot skriva en motion. 

Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i sådana fall en motion för varje förslag.Skriv gärna din motion kort, kärnfullt och med ett tydligt yrkande.

Så här skriver du en motion

En motion till årsstämman skall innehålla ett yrkande och förslag till beslut.

Rubrik
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 

Vad vill du föreningen ska göra?
Beskriv anledningen till att du skriver motionen. Ange bakgrundsfakta för att tydliggöra problemet för de som läser motionen och senare beslutar.

Syfte
Beskriv varför du tycker som du gör. 

Föreslå beslut
Skriv en ”att-sats” för stämman att ta ställning till, t.ex: "Jag/vi föreslår därför stämman att besluta att....." 

Avslutning
Skriv under dokumentet med datum och ditt namn och lämna senast 2017-04-21 till styrelsen, via mail info@turmalinen2.se eller i brevlådan i tvättstugan.

Styrelsen kommer sedan att behandla varje motion och ge ett förslag till stämman hur motionen skall behandlas. Motionerna kommer att distribueras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

//Styrelsen

Spisinsatser med mera...

Om det är någon som funderar på en insats i den öppna spisen så kontakta gärna Lena Styfberg på info@spisdoktorn.com  - www.spisdoktorn.com för mer information

Åtgärder efter utförd OVK

20170420

Lite ny info kriong räkgasfläktaran och öppna spisarna

Efter kontrollen har uppdagats att flertalet fläktar p.g.a. ålder inte längre fungerar tillfredsställande, därför har arbetet nu påbörjats med att ta in offerter för att byta ut de fläktar som inte fungerar för att kunna elda i de öppna spisarna. Arbetet med utbyte hoppas vi kunna påbörja under våren. Tills det har skett avråder vi från eldning i portarna 123-127 p.g.a. av att eldning i nuläget kan orsaka olägenhet för grannar.

// Styrelsen


20170307

De åtgärder
som kvartår efter att OVK gjorts och injustering av ventilationssystemet i fastigheten utförts,  kommer nu att åtgärdas efter avrop av offert gällande dessa åtgärder.


20170207

Den 2017-02-08 kommer
man att kontrollera de fläktar för rökgasevakuering som nu är installerade och samtidigt kommer det att aviseras för tillträde till lägenheterna


Styrelsen har beslutat
om att anta en offert från Inneklimatkonsulten Sverige AB gällande åtgärder efter utförd OVK.

Dessa åtgärder kommer att påbörjas omgående efter avrop av liggande offert.
Mer information kommer under Februari 2017

//Styrelsen

Trångbodd ?

Inom fastigheten finns det ett antal tomma loklaer för uthyrning.
De är mellan 9 och 25  Kvm.

Dessa loklaler kan hyras av medlemmar eller av föreningens inneboende hyresgäster

För intresseanmälan kontakta föreningen via info@turmalinen2.se

//Styrelsen

Portlås / koder som inte fungerar

Storholmen, vår nya tekniska förvaltare har varit och felsökt på de portkodlås som inte fungerar och man kunde inte hitta några tekniska fel, utan det verkar som om dessa nu rådande väderomslag ställer till problem för elektroniken i kodlåsen

Ber om att man för säkerhetsskull tar med sig portnyckel när man går ut för att säkerställa att man kommer in igen när man själv vill.

//Styrelsen

Teknisk Förvaltning

Teknisk förvaltning

Från och med den 2017-01-01 kommer föreningen att byta teknisk förvaltare från Cemi till Storholmen.
Mer information kommer.

// Styrelsen

Matavfall

20170207

Kärl och påsar för matavfall
kommer att delas ut runt den 2017-02-15 och påsar kommer att kunna hämtas i portarna där det tidigare fanns städutrustning för städning av portarna
Matavfall.


Styrelsen har beslutat om att under våren ställa upp kärl enbart för matavfall och, om möjligt, med er hjälp, få ned kostnaden för sophantering samtidigt som vi hjälper miljön.

Mer info kommer under Januari 2017 gällande detta

Öppna spisarna

2017-01-23

Offerter gällande åtgärder kring rökgasevakueringen har inkommit till Storholmem och styrelsen inväntar dessa för att ta ställning till.

//Styrelsen

2017-01-14


Vår, sedan årskiftet, nya tekniska förvaltare har nu påbörjat arbetet med att ta in ett antal offerter gällande åtgärder kring rökgasevakueringsfläktarna.

//Styrelsen

2017-01-10

Styrelsens arbete
med att ta fram offerter för åtgärdande av punkter efter utförs OVK samt för kontropll, eventuella åtgärder för rökgasevakuering pågår och problemem gällande detta kommer att åtgärdas så fort som möjligt. Arbtet pågår, som sagt.


Problem gällande eldning.


I port 127 så föreligger det problem vid eldning då det ryker in hos grannar som inte eldar med stora besvär som följd.

Vid eldning skall spjäll öppnas, luft tillföras med hjälp av till exempel att man öppnar balkongdörr eller fönster.

Om det trots detta ryker in hos den som eldar, eller hos övriga grannar så råder eldningsförbud tills fläktar för rökgasevakuering är installerade.

Styrelsen håller på med att ta in offerter gällande detta så detta kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

//Styrelsen


Nu är besiktningen klar gällande renoveringen av rökkanalerna i föreningens öppna spisar.


Samtliga besiktigade rökgaskanaler är godkända, besiktningsmannen fick tillträde till samtliga lägenheter utom en. Den berörda lägenheten som ej blivit besiktigad kommer få separat information angående detta.

 

Övriga lägenheter har nu godkända rökgaskanaler och eldning kan därför tillåtas. Däremot visade besiktningen att vissa portar saknar fläktar på taket för att suga ut rök vid eldning. Detta kan göra att om det är undertryck i ventilationen i vissa portar blir det problem genom att rök tränger in hos grannarna vid eldning.

 

Därför tillåts nu eldning men med en uppmaning till alla att om det ryker in rök i er lägenhet som måste ni informera styrelsen om detta. Styrelsen kommer då agera utifrån följande åtgärdsplan.

1.       Notera detta och informera det företag som under början av 2017 kommer att kalibrera ventilationen i huset utefter den OVK besiktning som utfördes i oktober. Förhoppningsvis kommer justerade luftflöden göra att undertryck i lägenheter försvinner och då bör röken inte tränga in i övriga lägenheter.

2.       Om justering av ventilation inte är tillräcklig i alla portar kommer styrelsen ta in offerter för att sätta ventilationsfläktar på berörda skorstenar.

*************************************************************************

Besiktning dag två genomförs idag
och det är inte tiilåtet att elda i spisarna innan föreningen har fått protokoll från dessa två dagars besiktning. Ingen eldning innan det är godkänt av styrelsen.


Besiktningen är något framflyttad
och kommer att ske Måndag och Tisdag vecka 50, den 12 - 13/12
Avisering kommer att ske vecka 49

Besiktning
av rökgaskanalerna till de öppna spisarna som nyligen renoverats kommer att ske med start runt vecka 48 - 49

//Stryrelsen

OVK

Efter genomförd OVK - vad händer nu?

Föreningen kommer att ta in offerter gällande åtgärdande av de brister som framkom vid genomförd OVK och dessa brister kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

//Styrelsen

Parkering på väg för räddningsbilar

På förekommen anledning så vill styrerelsen påminna om att det är parkeringsförbud på den väg som går runt fastigheten framför alla portar

Det är endast tillåtet att stå där vid i och urlastning, max 15 minuter

Vi har ett parkeringbolag som vi kan ringa när det står bilar parkerade där under än längre tid än 15 minuter.

Q-Park - 0771 96 90 00


Höstens städdag

Styrelsen vill härmed tacka alla som hjälpte till vid höstens städdag
Ett stort tack för hjälpen

//Styrelsen

Efter 5 - årsbesiktningen gjord av stambytesentreprenören

Det har kommit frågor kring åtgärdande av uppkomna anmärkningar och brister efter den utförda besiktningen.

Entreprenören är skyldig att åtgärda de brister och anmärkningar som framkom vid denna besiktninga och som kan härledas till den entreprenad som ofattades av det gjorda stambytet

Städning av trapphus och tvättstuga

Det har ju varit lite diskussioner i föreningen om städningen av trapphusen och i viss mån tvättstugan.
Fram för allt  städningen av trapphusen  har ju varit av lika olika kvalitet.

I och med detta så har styrelsen tagit in offerter och föreningen har accepterat en offert från Julias Rent Hus AB även benämt Julias Städservie.

De kommer att städa alla trapphus 2 gånger i månaden med start senast vecka 34 och även tvättstugan kommer att städas två gånger i månaden.

Gällande tvättstugan så kommer det även i fortsättningen krävas att man städer efter sig själv vid varje enskilt tvätttillfälle och nyttjande av tvättstugan.

//Styrelsen

Höstens städdag

Höstens städdag är inplanerad den 2016-10-22. Styrelsen hoppas på att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till.

Föreningen står för lättare förtäring.

Välkomna

// Styrelsen

Planteringar och iordningställande av rabatter runt fastigheten

Styrelsen har valt att tacka ja till en av de offerter som vi fått och arbetet med att iordningställa alla planteringar och rabatter runt fastigheten kommer att börja omkring vecka 33

//Styrelsen

Klocka upphittad

En klocka har upphittats på gården under vecka 23.
Vänligen maila till info@turmalinen2.se med beskrivning för återlämnande.

//Styrelsen

Port 125

Felet med portkoden gällande port 125 är anmält för snabbast möjliga avhjälpande

Föreningens ej publika sidor

All information som kommer att läggas upp på denna sida är inte nödvändigtvis publik.

För att underlätta för oss i styrelsen så ber vi er om att registrera er som är medlemmar för åtkomst till de sidor som inte är publika.

Där kommer information som enbart är för innehavare, och därmed medlemmar i föreningen att läggas upp.

Viktig information kommer även att delas ut i brevinkast, men en del kommer nog att endast läggas upp här på hemsidan.

Och här på hemsidan ligger den kvar för åtkomst en längre tid. :-)

Vänligen

//Styrelsen

Ordinarie stämma för verksamhetsåret 2015_2016-05-18

Länk till protokoll från den ordinarie stämman som hölls den 2016-05-18 hittar du här

Årsredovisning för Turmalinen 2

Länk till föreningens årsredovisning hittar du här

Rökning bland annat....

På förekommen anledning ber styrelsen om största möjliga hänsynstagande vid rökning på balkonger och i närheten av dessa.

Det finns innehavare och hyresgäster som störs av rökning och därmed ber styrelsen som sagt om ett stort mått av hänsynstagande i detta och övriga eventuellet störande göromål.

Vid besvär, tala med varandra om det som stör, och försök att komma överens om en lösning som passar alla parter.

//Styrelsen

Ny hemsida

21 april 2016

Brf: Turmalinen 2 har nu bytt hemsideleverantör och i och med detta fått ett nytt utseende.

Tvättstugan

På förekommen anledning ber styrelsen alla som nyttjar vår gemensamma tvättstuga om att respektera de bokade tider som föreligger, och att man städar efter sig båda gällande maskiner och alla övriga ytor.

Om något saknas eller i övrigt brister så går det bra att maila styrelsen på info@turmalinen2.se

Tack på förhand för visad hänsyn

//Styrelsen