Information

BRF Turmalinen 2 byter förvaltare från och med 1 Januari 2020
Från och med 1 Januari 2020 har vi ny förvaltare, SBC.
Vad innebär förändringen när månadsavgiften ska betalas?
I December månad kommer du få dina första avier från SBC avseende det första kvartalet 2020.
Du kan välja att få fakturan på olika sätt
- Kivra (digital brevlåda)
- E-faktura
- Pappersavi

Du kan betala din avgift/hyra via manuell betalning eller autogiro. Observera att det i och med ny förvaltning är ett nytt bankgiro som avgiften/hyran ska betalas till. Avgift/hyra betalas som tidigare i förskott.
Ange alltid OCR-nummer vid manuell betalning.

Om du önskar anmäla dig till autogiro eller e-faktura, så gör du detta lätt via din internetbank.
- för anmälan av autogiro är söknamnet föreningens namn, dvs Turmalinen 2.
Ansöker du via din internetbank och 11-siffrigt objektsnummer efterfrågas är det samma som kontraktsnumret på din avi.
- för anmälan till e-faktura är söknamnet SBC.

Om du inte har internetbank kan du anmäla dig till autogiro via blankett som får från SBC kundtjänst.
Både e-faktura och autogiro kommer att träda i kraft tidigast från dragningen från april månad 2020.

Frågor angående överlåtelser, pantsättningar, avgifter och hyror?
Kontakta kundtjänst 0771-722 722
Måndag-fredag kl. 07:00-21:00
kundtjanst@sbc.se

Felanmälan
Vid fel registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta kundtjänst på 0771-722 722, vardagar kl. 07:00-21:00

OBS! vid arbeten i bostadsrättslägenhet debiteras normalt den boende för åtgärden.

Jourtjänst
Dygnet
Akutsituationer efter kl. 16:00 samt helger 08-18 70 00
Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara elfel, vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag. Jourtaxa tillkommer.
Vid brand ring 112.

Kundtjänst SBC
0771-722 722
Vardagar kl. 07:00-21:00
kundtjanst@sbc.se

Motioner till ordinarie stämma den 2016-05-18

Om ni har något som ni vill att stämman ska ta upp till diskussion på kommande stämma, så maila gärna motioner till info@turmalinen2.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda som är belägen i tvättstugan på gaveln vid port 113.

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast under vecka 17 för att vi ska ha möjlighet att ta upp dessa på oridnarie stämma.

//Mats

Byte av portkoder är på gång

Byte av portkoder kommer att ske så fort som möjligt. Senast i anslutning till ordinarie stämma den 2016-05-18

//Styrelsen

Vill du hjälpa till som styrelsemedlem?

Maila styrelsen på info@turmalinen2.se, lägg en lapp i styrelsens revlåda som finns i tvättstuga elelr lägg en lapp i Sundsgårds brevlåda i port 133 om möjlighet till det finns.

//Styrelsen