KONTAKTINFO

Kontaktinformation:

Kontakt för Teknisk Förvaltning: (som t ex fel i portar, lägenheter etc)
mikael.hallberg@sbc.se - "Hustomte"
nicklas.astrom@sbc.se "Teknisk Förvaltning"

Felanmälan
Vid fel registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta kundtjänst på 0771-722 722, vardagar kl. 07:00-21:00

OBS! vid arbeten i bostadsrättslägenhet debiteras normalt den boende för åtgärden.

Jourtjänst
Dygnet
Akutsituationer efter kl. 16:00 samt helger 08-18 70 00
Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara elfel, vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag. Jourtaxa tillkommer.
Vid brand ring 112.

Kundtjänst SBC
0771-722 722
Vardagar kl. 07:00-21:00
kundtjanst@sbc.se

SBC - Fastighetsförvaltning
Skadedjur - Nomor 077-112 23 01
Parkering