Stadgar

Vid årsstämman 2017-05-15 beslutade stämman att anta de nya stadgarna att fastställas vid extrastämma. Extrastämma för att fastställa de nya stadgarna hölls 2017-10-09, där förslag på nya stadgar godtogs av stämman.

Länk till föreningens nya och gällande stadgar.Länk till föreningens gamla stadgar.